Hvem vi er

Over Odelskraft

Vi skaffer kreative løsninger til småskala grunn- og fallretteiere
ved å gi gruppekjøpekraft til enkeltprosjekter,
sammen med eksklusiv tilgang til nyskapende teknologi.

Vår historie

Odelskraft er et navn bygd på gamle, norske tradisjoner og verdier. ‘Odel’ betyr er at Odelskraft tror på å utnytte kraften til den tradisjonelle norske tilknytningen til landet, som har blitt overlevert over årtusener, siden før vikingtiden. Kundene våre er ikke selskaper, men familier av landsfolk som ønsker å utvikle sine naturressurser, til fordel for alle fremtidige generasjoner - bærekraftig og lønnsomt.

Vårt Syn

Odelskraft hjelper lokale grunneiere med å utnytte sine sterke bånd til landet ved å tilby skalafordelene som er en fordel for en gruppe som jobber på globalt nivå. Selskapet har sikret seg mye lavere materiale- og installasjonskostnader ved å slå kjøps- og byggeavtaler som vanligvis ikke er tilgjengelige for individuelle private utviklere, og utvikle ‘best in class’ tekniske løsninger, som selskapet har eksklusiv tilgang til i Norge.

Why choose Odelskraft?
50 +
Projects completed by our team
300 +
Project portfolio
25 %
Lower construction costs
30 %
Reduction in build time
What's happening in Hydropower

Siste nytt